ග්‍රන්ථ උත්තමාචාර අරමුදල සඳහා පරිත්‍යාග

රු. 100.00
In stock
SKU
grantha-uththamachara-fund
රටදැය වෙනුවෙන් තම දිවියම කැපකරමින් අභිමංසල මධ්‍යස්තානයන්හී නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන උත්තරීතර රණවිරුවන්ගේ පරිහරණය වෙනුවෙන් පොත් පරිත්‍යාග කිරීම උදෙසා ග්‍රන්ථ පාඨක සමාජය හා grantha.lk එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන.., " ග්‍රන්ථ උත්තමාචාර " වැඩසටහන සදහා කළගුණ සුවඳ හදුනන ආදරණීය ඔබටත් එක් විය හැකියි... ග්‍රන්ථ උත්තමාචාර සදහා ඔබ සතුව ඇති බාවිතා කල හැකි තත්ත්වයේ පවතින පොත් පත් හෝ අලුත්ම පොත් පත් පරිත්‍යාග කල හැකියි.. • grantha.lk කාර්‍යයාලයට පැමිණ භාරදීමෙන් • තැපැල් මගින් හෝ කුරියර් සේවා මගින් අංක. 6A/39, නව ගාලු පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව යන ලිපිණයට එවීමෙන් • ග්‍රන්ත.lk වෙබ් අඩවිය මගින් ලබාදී ඇති විශේෂ පහසුකම හරහා ඇනවුම් කිරීමෙන් ඔබට ග්‍රන්ථ උත්තමාචාර සදහා පොත් පරිත්‍යාග කල හැකියි. •ඔබ grantha.lk වෙත ග්‍රන්ථ උත්තමාචාර වැඩසටහන වෙනුවෙන් ලබාදෙන ඇනවුම් සදහා grantha.lk ආයතනය ලබන ලාභය ද මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් යෙදවේ. වැඩි විස්තර සදහා 071 9 44 88 99 අමතන්න..
More Information
ISBN 0000000000
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති - In Print
Write Your Own Review
You're reviewing:ග්‍රන්ථ උත්තමාචාර අරමුදල සඳහා පරිත්‍යාග
Your Rating
Back to Top