සායනික සටහන් නොවේ- special Hot Deals

Special Price රු. 360.00 Regular Price රු. 600.00
In stock
SKU
sayanika-satahan-nowe-bodhini-samarathunga-grantha
වෛද්‍යවරියක් රෝහල් තුළ අසන විඳින දකින දුක් කන්ද මෙන්ම ඉන් එපිට සමාජ ක්‍රමයේ ඇය දුටු දෑ.
Author බෝධිනී සමරතුංග - Bodhinee Samarathunga (3)
Publisher ග්‍රන්ථ සමාගම - Grantha (Pvt) Ltd (100)

වෛද්‍යවරියක් රෝහල් තුළ අසන විඳින දකින දුක් කන්ද මෙන්ම ඉන් එපිට සමාජ ක්‍රමයේ ඇය දුටු දෑ.

 

More Information
ISBN 978-955-3493-78-1
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති - In Print
Write Your Own Review
You're reviewing:සායනික සටහන් නොවේ- special Hot Deals
Your Rating
Back to Top