විජේසේකර keyboard layout ස්ටිකරය

රු. 0.00
In stock
SKU
Free_wijesekara_keyboard_layout_sticker

විජේසේකර keyboard layout එක අනුව සැකසූ ස්ටිකරය.

සිංහල යතුරු ලියනය කිරීම පහසු කර ගැනීමට යතුරු පුවරුවේ ඇලවිය හැකි ලෙස සැකසූ විනිවිද පෙනෙන(විජේසේකර keyboard layout අනුව) ස්ටිකරය, දැන් grantha.lk වෙතින් වෙතින් නොමිලේ ඇනවුම් කර ලබාගත හැකියි.

  • වෙනත් ඇණවුමක් සමඟ ඇණවුම් කිරීමේදී හෝ පැමිණ ලබා ගැනීමේදී තැපැල් ගාස්තු අය වන්නේ නැත.
  • මෙම දීමනාව තොග අවසන් වන තුරු පමණයි.
  • එක් ඇනවුමක් සඳහා උපරිමයෙන්ල බාගතහැක්කේ ස්ටිකරයක් පමණි.
Publisher ග්‍රන්ථ සමාගම - Grantha (Pvt) Ltd (132)

සියළුම නවතම පරිගණක මෙහෙයුම්පද්ධති වල සිංහල භාෂාව ලෙස භාවිතා වෙන Unicode අකුරු කරණයේ දී සම්මත යතුරු පොවරුව ලෙස ද පැරණි සිංහල අකුරු වැල් (Fonts) සඳහා ද භාවිතා කරන්නේ විජේසේකර යතුරු පොවරුවයි. යතුරු පොවරුව හුරු නැති බොහො දෙනාට ඇති ගැටළුව සිංහල අකරු පිහිටා ඇති ආකාරය යතුරු පොවරුවේ සඳහන්ව නැති නිසා යතුරු ලියන කිරීම අපහසු වීමයි. 

Unicode අකුරු කරණයේ දී සම්මත යතුරු පොවරුවේ අකුරු පිහිටා ඇති ආකාරය පහත දක්වා ඇත. අප ලබා දෙන ස්ටිකරය (sticker) මේ රූප සටහනේ දක්වා ඇති ආකාරයට ඔබගේ යතුරු පොවරුවේ අලවා ගන්න.


සැලකිය යුතුයි. මෙම යතුරු පොවරුව ප්‍රධාන වශයෙන් Unicode සිංහල සඳහා සකස් කරන ලද එකකි. පැරණි අකුරු වැල් භාවිතා කරන විජේසේකර යතුරු පොවරුව මීට මදක් (සුළුවශයෙන්) වෙනස් බව සලකන්න.

More Information
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති - In Print
Write Your Own Review
You're reviewing:විජේසේකර keyboard layout ස්ටිකරය
Back to Top