ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

55 Books

per page
Set Descending Direction
සාමාන්‍ය දැනීම Demo
සාමාන්‍ය දැනීම
රු. 200.00
රු. 180.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම Demo
සාමාන්‍ය දැනීම
රු. 150.00
රු. 135.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම Demo
සාමාන්‍ය දැනීම
රු. 180.00
රු. 162.00
Out of stock
පෙලියුසිඩාරය Demo
පෙලියුසිඩාරය
රු. 400.00
රු. 360.00
විස්මිත මායාව Demo
විස්මිත මායාව
රු. 500.00
රු. 450.00
නිහඬ සාක්ෂිය Demo
නිහඬ සාක්ෂිය
රු. 400.00
රු. 360.00
කෝල්රිජ් ශාපය Demo
කෝල්රිජ් ශාපය
රු. 400.00
රු. 360.00
ස්වර්ණමය නගරය Demo
ස්වර්ණමය නගරය
රු. 400.00
රු. 360.00
වොල්ගා දූපත Demo
වොල්ගා දූපත
රු. 360.00
රු. 324.00
මරණ තුනක් Demo
මරණ තුනක්
රු. 400.00
රු. 360.00
ලෝහිත හාදුව Demo
ලෝහිත හාදුව
රු. 250.00
රු. 225.00
කාපීතියානු දඩබිම Demo
කාපීතියානු දඩබිම
රු. 300.00
රු. 270.00
බියකරු අනංගයා Demo
බියකරු අනංගයා
රු. 500.00
රු. 450.00
බිහිසුණු ගමනක් Demo
බිහිසුණු ගමනක්
රු. 350.00
රු. 315.00
ශාපලත් උරුමය Demo
ශාපලත් උරුමය
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
දූපතක අතරමංව Demo
දූපතක අතරමංව
රු. 400.00
රු. 360.00
වරදට දඬුවම Demo
වරදට දඬුවම
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
භීෂණයේ හෝරාව Demo
භීෂණයේ හෝරාව
රු. 400.00
රු. 360.00
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය Demo
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය
රු. 400.00
රු. 360.00
බිහිසුණු වන මැද Demo
බිහිසුණු වන මැද
රු. 350.00
රු. 315.00
මරණයේ සෙවණැලි Demo
මරණයේ සෙවණැලි
රු. 400.00
රු. 360.00
ඇතුළුවීම තහනම් Demo
ඇතුළුවීම තහනම්
රු. 350.00
රු. 315.00
අමරණීය මිනිසා Demo
අමරණීය මිනිසා
රු. 400.00
රු. 360.00
ගුප්ත සුරපුරය Demo
ගුප්ත සුරපුරය
රු. 400.00
රු. 360.00
සැඟවුණු මහාද්වීපය Demo
සැඟවුණු මහාද්වීපය
රු. 350.00
රු. 315.00
අද්භූත ආගන්තුකයා Demo
අද්භූත ආගන්තුකයා
රු. 300.00
රු. 270.00
අඩ මනු දූව Demo
අඩ මනු දූව
රු. 300.00
රු. 270.00
පොළොව මැද ලෝකය Demo
පොළොව මැද ලෝකය
රු. 400.00
රු. 360.00
බාබරාගේ පුනරාගමනය Demo
බාබරාගේ පුනරාගමනය
රු. 350.00
රු. 315.00
ස්මිත් සහ පාරාවෝවරු Demo
ස්මිත් සහ පාරාවෝවරු
රු. 400.00
රු. 360.00
සිංහයන්ට මැදිව Demo
සිංහයන්ට මැදිව
රු. 400.00
රු. 360.00
ජෙකිල් සහ හයිඩි Demo
ජෙකිල් සහ හයිඩි
රු. 200.00
රු. 180.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා Demo
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 350.00
රු. 315.00
මළනොමළ සිටුවරයා Demo
මළනොමළ සිටුවරයා
රු. 350.00
රු. 315.00
බර්මියුඩා අබිරහස Demo
බර්මියුඩා අබිරහස
රු. 400.00
රු. 360.00
සිවුවැනි මානය Demo
සිවුවැනි මානය
රු. 450.00
රු. 405.00
අසම්මත දිවිය Demo
අසම්මත දිවිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අදිසි හස්තය Demo
අදිසි හස්තය
රු. 395.00
රු. 355.50
ලොම් කබායේ අබිරහස Demo
ලොම් කබායේ අබිරහස
රු. 500.00
රු. 450.00
අද්භූත මනමාලි Demo
අද්භූත මනමාලි
රු. 500.00
රු. 450.00
මරණ වරෙන්තුව Demo
මරණ වරෙන්තුව
රු. 350.00
රු. 315.00
මනම්පිටියේ භිෂණය Demo
මනම්පිටියේ භිෂණය
රු. 450.00
රු. 405.00
බිහිසුණු සුරූපිනිය Demo
බිහිසුණු සුරූපිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා Demo
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 300.00
රු. 270.00
View as Grid List

55 Books

per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.