ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 80

Page
per page
Set Descending Direction
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 150/- 10% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 150/-
රු. 150.00
රු. 135.00
අකම්පිත ඝාතකයා 10% Discount
අකම්පිත ඝාතකයා
රු. 500.00
රු. 450.00
සත්‍යයේ ඉරණම 10% Discount
සත්‍යයේ ඉරණම
රු. 500.00
රු. 450.00
මරු කැඳවූ සැරයටිය  10% Discount
මරු කැඳවූ සැරයටිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අබිරහස් ඇය 10% Discount
අබිරහස් ඇය
රු. 350.00
රු. 315.00
පෙලියුසිඩාරය 10% Discount
පෙලියුසිඩාරය
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 180/- 10% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 180/-
රු. 180.00
රු. 162.00
Out of stock
දියමන්ති කොල්ලය 10% Discount
දියමන්ති කොල්ලය
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/- 10% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
රු. 200.00
රු. 180.00
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල 10% Discount
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
අබිරහස් පා සටහන්  10% Discount
අබිරහස් පා සටහන්
රු. 500.00
රු. 450.00
බියපත් උරුමකරුවෝ 10% Discount
බියපත් උරුමකරුවෝ
රු. 500.00
රු. 450.00
මණ්ඩුක මැඳුර 10% Discount
මණ්ඩුක මැඳුර
රු. 350.00
රු. 315.00
කළු සල්ලි 10% Discount
කළු සල්ලි
රු. 400.00
රු. 360.00
අකල් මරණය 10% Discount
අකල් මරණය
රු. 550.00
රු. 495.00
තනිවූ ගැහැණිය 10% Discount
තනිවූ ගැහැණිය
රු. 500.00
රු. 450.00
මාරක උණ්ඩය 10% Discount
මාරක උණ්ඩය
රු. 550.00
රු. 495.00
පරපෝෂිතයා 10% Discount
පරපෝෂිතයා
රු. 500.00
රු. 450.00
දියමන්ති අබිරහස 10% Discount
දියමන්ති අබිරහස
රු. 350.00
රු. 315.00
සූර වීර මණ්ඩුක 10% Discount
සූර වීර මණ්ඩුක
රු. 350.00
රු. 315.00
විලාසිනිය 10% Discount
විලාසිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
නැව්තොටේ ඝාතනය 10% Discount
නැව්තොටේ ඝාතනය
රු. 600.00
රු. 540.00
හොල්මන් වාසනාව 10% Discount
හොල්මන් වාසනාව
රු. 500.00
රු. 450.00
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල 10% Discount
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
විස්මිත මායාව 10% Discount
විස්මිත මායාව
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
වොල්ගා දූපත 10% Discount
වොල්ගා දූපත
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
මරණ තුනක් 10% Discount
මරණ තුනක්
රු. 400.00
රු. 360.00
බියකරු අනංගයා 10% Discount
බියකරු අනංගයා
රු. 500.00
රු. 450.00
පොළොව මැද ලෝකය 10% Discount
පොළොව මැද ලෝකය
රු. 400.00
රු. 360.00
අද්භූත මනමාලි 10% Discount
අද්භූත මනමාලි
රු. 500.00
රු. 450.00
බිහිසුණු සුරූපිනිය 10% Discount
බිහිසුණු සුරූපිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
ලෝහිත හාදුව 10% Discount
ලෝහිත හාදුව
රු. 300.00
රු. 270.00
කාපීතියානු දඩබිම 10% Discount
කාපීතියානු දඩබිම
රු. 350.00
රු. 315.00
අමරණීය මිනිසා 10% Discount
අමරණීය මිනිසා
රු. 500.00
රු. 450.00
ගුප්ත සුරපුරය 10% Discount
ගුප්ත සුරපුරය
රු. 550.00
රු. 495.00
අදිසි හස්තය 10% Discount
අදිසි හස්තය
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
බිහිසුණු ගමනක් 10% Discount
බිහිසුණු ගමනක්
රු. 500.00
රු. 450.00
ශාපලත් උරුමය 10% Discount
ශාපලත් උරුමය
රු. 500.00
රු. 450.00
කෝල්රිජ් ශාපය 10% Discount
කෝල්රිජ් ශාපය
රු. 400.00
රු. 360.00
ස්වර්ණමය නගරය 10% Discount
ස්වර්ණමය නගරය
රු. 500.00
රු. 450.00
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය 10% Discount
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය
රු. 400.00
රු. 360.00
මරණයේ සෙවණැලි 10% Discount
මරණයේ සෙවණැලි
රු. 500.00
රු. 450.00
අද්භූත ආගන්තුකයා 10% Discount
අද්භූත ආගන්තුකයා
රු. 300.00
රු. 270.00
බාබරාගේ පුනරාගමනය 10% Discount
බාබරාගේ පුනරාගමනය
රු. 350.00
රු. 315.00
Out of stock
ජෙකිල් සහ හයිඩි 10% Discount
ජෙකිල් සහ හයිඩි
රු. 250.00
රු. 225.00
ලොම් කබායේ අබිරහස 10% Discount
ලොම් කබායේ අබිරහස
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
මරණ වරෙන්තුව 10% Discount
මරණ වරෙන්තුව
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
මනම්පිටියේ භිෂණය 10% Discount
මනම්පිටියේ භිෂණය
රු. 500.00
රු. 450.00
View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 80

Page
per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.