ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 87

Page
per page
Set Descending Direction
සුසිනිඳු දෑත 10% Discount
සුසිනිඳු දෑත
රු. 600.00
රු. 540.00
හිනැහෙන මළ සිරුර 10% Discount
හිනැහෙන මළ සිරුර
රු. 550.00
රු. 495.00
මහා විද්‍යාඥයෝ 10% Discount
මහා විද්‍යාඥයෝ
රු. 200.00
රු. 180.00
සිංහල - 4-5 වසරට 10% Discount
සිංහල - 4-5 වසරට
රු. 200.00
රු. 180.00
අපේ උරුමය 10% Discount
අපේ උරුමය
රු. 200.00
රු. 180.00
කර්මක්ෂය 10% Discount
කර්මක්ෂය
රු. 650.00
රු. 585.00
යාබදව හිඳ - The couple next door 20% Discount
යාබදව හිඳ - The couple next door
රු. 950.00
රු. 760.00
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල 10% Discount
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
හොල්මන් වාසනාව 10% Discount
හොල්මන් වාසනාව
රු. 500.00
රු. 450.00
නැව්තොටේ ඝාතනය 10% Discount
නැව්තොටේ ඝාතනය
රු. 600.00
රු. 540.00
පරපෝෂිතයා 10% Discount
පරපෝෂිතයා
රු. 500.00
රු. 450.00
විලාසිනිය 10% Discount
විලාසිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
මාරක උණ්ඩය 10% Discount
මාරක උණ්ඩය
රු. 600.00
රු. 540.00
කළු සල්ලි 10% Discount
කළු සල්ලි
රු. 400.00
රු. 360.00
මණ්ඩුක මැඳුර 10% Discount
මණ්ඩුක මැඳුර
රු. 350.00
රු. 315.00
තනිවූ ගැහැණිය 10% Discount
තනිවූ ගැහැණිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අකල් මරණය 10% Discount
අකල් මරණය
රු. 550.00
රු. 495.00
අකම්පිත ඝාතකයා 10% Discount
අකම්පිත ඝාතකයා
රු. 600.00
රු. 540.00
සූර වීර මණ්ඩුක 10% Discount
සූර වීර මණ්ඩුක
රු. 350.00
රු. 315.00
Out of stock
බියපත් උරුමකරුවෝ 10% Discount
බියපත් උරුමකරුවෝ
රු. 500.00
රු. 450.00
අබිරහස් පා සටහන්  10% Discount
අබිරහස් පා සටහන්
රු. 500.00
රු. 450.00
මරු කැඳවූ සැරයටිය  10% Discount
මරු කැඳවූ සැරයටිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අබිරහස් ඇය 10% Discount
අබිරහස් ඇය
රු. 350.00
රු. 315.00
සත්‍යයේ ඉරණම 10% Discount
සත්‍යයේ ඉරණම
රු. 500.00
රු. 450.00
දියමන්ති කොල්ලය 10% Discount
දියමන්ති කොල්ලය
රු. 500.00
රු. 450.00
දියමන්ති අබිරහස 10% Discount
දියමන්ති අබිරහස
රු. 350.00
රු. 315.00
පෙලියුසිඩාරය 10% Discount
පෙලියුසිඩාරය
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 180/- 10% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 180/-
රු. 180.00
රු. 162.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 200/- 10% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
රු. 200.00
රු. 180.00
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/- 10% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
රු. 200.00
රු. 180.00
Out of stock
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල 10% Discount
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා 10% Discount
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 350.00
රු. 315.00
Out of stock
බිහිසුණු සුරූපිනිය 10% Discount
බිහිසුණු සුරූපිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
මනම්පිටියේ භිෂණය 10% Discount
මනම්පිටියේ භිෂණය
රු. 500.00
රු. 450.00
මරණ වරෙන්තුව 10% Discount
මරණ වරෙන්තුව
රු. 400.00
රු. 360.00
අද්භූත මනමාලි 10% Discount
අද්භූත මනමාලි
රු. 500.00
රු. 450.00
ලොම් කබායේ අබිරහස 10% Discount
ලොම් කබායේ අබිරහස
රු. 500.00
රු. 450.00
අදිසි හස්තය 10% Discount
අදිසි හස්තය
රු. 400.00
රු. 360.00
අසම්මත දිවිය 10% Discount
අසම්මත දිවිය
රු. 500.00
රු. 450.00
සිවුවැනි මානය 10% Discount
සිවුවැනි මානය
රු. 500.00
රු. 450.00
බර්මියුඩා අබිරහස 10% Discount
බර්මියුඩා අබිරහස
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
මළනොමළ සිටුවරයා 10% Discount
මළනොමළ සිටුවරයා
රු. 350.00
රු. 315.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා 10% Discount
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 400.00
රු. 360.00
ජෙකිල් සහ හයිඩි 10% Discount
ජෙකිල් සහ හයිඩි
රු. 250.00
රු. 225.00
Out of stock
සිංහයන්ට මැදිව 10% Discount
සිංහයන්ට මැදිව
රු. 500.00
රු. 450.00
ස්මිත් සහ පාරාවෝවරු 10% Discount
ස්මිත් සහ පාරාවෝවරු
රු. 500.00
රු. 450.00
බාබරාගේ පුනරාගමනය 10% Discount
බාබරාගේ පුනරාගමනය
රු. 350.00
රු. 315.00
Out of stock
පොළොව මැද ලෝකය 10% Discount
පොළොව මැද ලෝකය
රු. 400.00
රු. 360.00
අඩ මනු දූව 10% Discount
අඩ මනු දූව
රු. 300.00
රු. 270.00
Out of stock
View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 87

Page
per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.