ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 95

Page
per page
Set Descending Direction
රන් කුරුසිය  20% Discount
රන් කුරුසිය
රු. 1,000.00
රු. 800.00
බිඳවැටුණු රාජධානිය 20% Discount
බිඳවැටුණු රාජධානිය
රු. 400.00
රු. 320.00
නදීතෙර අබිරහස 20% Discount
නදීතෙර අබිරහස
රු. 1,200.00
රු. 960.00
Out of stock
මාර දූතයෝ 20% Discount
මාර දූතයෝ
රු. 650.00
රු. 520.00
රිදී අවතාරය 20% Discount
රිදී අවතාරය
රු. 550.00
රු. 440.00
නයි පෙණේ සිරකාරී 20% Discount
නයි පෙණේ සිරකාරී
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
මරු වැල 20% Discount
මරු වැල
රු. 550.00
රු. 440.00
සුසිනිඳු දෑත 20% Discount
සුසිනිඳු දෑත
රු. 600.00
රු. 480.00
හිනැහෙන මළ සිරුර 20% Discount
හිනැහෙන මළ සිරුර
රු. 550.00
රු. 440.00
මහා විද්‍යාඥයෝ 20% Discount
මහා විද්‍යාඥයෝ
රු. 200.00
රු. 160.00
Out of stock
සිංහල - 4-5 වසරට 20% Discount
සිංහල - 4-5 වසරට
රු. 200.00
රු. 160.00
Out of stock
අපේ උරුමය 20% Discount
අපේ උරුමය
රු. 200.00
රු. 160.00
Out of stock
කර්මක්ෂය 20% Discount
කර්මක්ෂය
රු. 650.00
රු. 520.00
යාබදව හිඳ - The couple next door 20% Discount
යාබදව හිඳ - The couple next door
රු. 950.00
රු. 760.00
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල 20% Discount
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල
රු. 500.00
රු. 400.00
හොල්මන් වාසනාව 20% Discount
හොල්මන් වාසනාව
රු. 500.00
රු. 400.00
නැව්තොටේ ඝාතනය 20% Discount
නැව්තොටේ ඝාතනය
රු. 600.00
රු. 480.00
Out of stock
පරපෝෂිතයා 20% Discount
පරපෝෂිතයා
රු. 500.00
රු. 400.00
විලාසිනිය 20% Discount
විලාසිනිය
රු. 500.00
රු. 400.00
මාරක උණ්ඩය 20% Discount
මාරක උණ්ඩය
රු. 600.00
රු. 480.00
Out of stock
කළු සල්ලි 20% Discount
කළු සල්ලි
රු. 400.00
රු. 320.00
මණ්ඩුක මැඳුර 20% Discount
මණ්ඩුක මැඳුර
රු. 350.00
රු. 280.00
Out of stock
තනිවූ ගැහැණිය 20% Discount
තනිවූ ගැහැණිය
රු. 500.00
රු. 400.00
අකල් මරණය 20% Discount
අකල් මරණය
රු. 550.00
රු. 440.00
Out of stock
අකම්පිත ඝාතකයා 20% Discount
අකම්පිත ඝාතකයා
රු. 600.00
රු. 480.00
සූර වීර මණ්ඩුක 20% Discount
සූර වීර මණ්ඩුක
රු. 350.00
රු. 280.00
බියපත් උරුමකරුවෝ 20% Discount
බියපත් උරුමකරුවෝ
රු. 500.00
රු. 400.00
අබිරහස් පා සටහන්  20% Discount
අබිරහස් පා සටහන්
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
මරු කැඳවූ සැරයටිය  20% Discount
මරු කැඳවූ සැරයටිය
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
අබිරහස් ඇය 20% Discount
අබිරහස් ඇය
රු. 350.00
රු. 280.00
සත්‍යයේ ඉරණම 20% Discount
සත්‍යයේ ඉරණම
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
දියමන්ති කොල්ලය 20% Discount
දියමන්ති කොල්ලය
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
දියමන්ති අබිරහස 20% Discount
දියමන්ති අබිරහස
රු. 350.00
රු. 280.00
Out of stock
පෙලියුසිඩාරය 20% Discount
පෙලියුසිඩාරය
රු. 400.00
රු. 320.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 180/- 20% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 180/-
රු. 180.00
රු. 144.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 200/- 20% Discount
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
රු. 200.00
රු. 160.00
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල 20% Discount
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල
රු. 500.00
රු. 400.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා 20% Discount
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 350.00
රු. 280.00
Out of stock
බිහිසුණු සුරූපිනිය 20% Discount
බිහිසුණු සුරූපිනිය
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
මනම්පිටියේ භිෂණය 20% Discount
මනම්පිටියේ භිෂණය
රු. 600.00
රු. 480.00
මරණ වරෙන්තුව 20% Discount
මරණ වරෙන්තුව
රු. 400.00
රු. 320.00
අද්භූත මනමාලි 20% Discount
අද්භූත මනමාලි
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
ලොම් කබායේ අබිරහස 20% Discount
ලොම් කබායේ අබිරහස
රු. 500.00
රු. 400.00
Out of stock
අදිසි හස්තය 20% Discount
අදිසි හස්තය
රු. 400.00
රු. 320.00
අසම්මත දිවිය 20% Discount
අසම්මත දිවිය
රු. 500.00
රු. 400.00
සිවුවැනි මානය 20% Discount
සිවුවැනි මානය
රු. 550.00
රු. 440.00
බර්මියුඩා අබිරහස 20% Discount
බර්මියුඩා අබිරහස
රු. 400.00
රු. 320.00
Out of stock
මළනොමළ සිටුවරයා 20% Discount
මළනොමළ සිටුවරයා
රු. 350.00
රු. 280.00
View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 95

Page
per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.