ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 78

Page
per page
Set Descending Direction
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 150/- Demo
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 150/-
රු. 150.00
රු. 135.00
Out of stock
අකම්පිත ඝාතකයා Demo
අකම්පිත ඝාතකයා
රු. 500.00
රු. 450.00
සත්‍යයේ ඉරණම Demo
සත්‍යයේ ඉරණම
රු. 500.00
රු. 450.00
මරු කැඳවූ සැරයටිය  Demo
මරු කැඳවූ සැරයටිය
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 180/- Demo
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 180/-
රු. 180.00
රු. 162.00
පෙලියුසිඩාරය Demo
පෙලියුසිඩාරය
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
අබිරහස් ඇය Demo
අබිරහස් ඇය
රු. 350.00
රු. 315.00
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/- Demo
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
රු. 200.00
රු. 180.00
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල Demo
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
දියමන්ති කොල්ලය Demo
දියමන්ති කොල්ලය
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
අබිරහස් පා සටහන්  Demo
අබිරහස් පා සටහන්
රු. 500.00
රු. 450.00
බියපත් උරුමකරුවෝ Demo
බියපත් උරුමකරුවෝ
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
මණ්ඩුක මැඳුර Demo
මණ්ඩුක මැඳුර
රු. 350.00
රු. 315.00
Out of stock
කළු සල්ලි Demo
කළු සල්ලි
රු. 400.00
රු. 360.00
දියමන්ති අබිරහස Demo
දියමන්ති අබිරහස
රු. 300.00
රු. 270.00
අකල් මරණය Demo
අකල් මරණය
රු. 550.00
රු. 495.00
තනිවූ ගැහැණිය Demo
තනිවූ ගැහැණිය
රු. 420.00
රු. 378.00
මාරක උණ්ඩය Demo
මාරක උණ්ඩය
රු. 550.00
රු. 495.00
පරපෝෂිතයා Demo
පරපෝෂිතයා
රු. 500.00
රු. 450.00
සූර වීර මණ්ඩුක Demo
සූර වීර මණ්ඩුක
රු. 350.00
රු. 315.00
විලාසිනිය Demo
විලාසිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
නැව්තොටේ ඝාතනය Demo
නැව්තොටේ ඝාතනය
රු. 600.00
රු. 540.00
විස්මිත මායාව Demo
විස්මිත මායාව
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
වොල්ගා දූපත Demo
වොල්ගා දූපත
රු. 500.00
රු. 450.00
මරණ තුනක් Demo
මරණ තුනක්
රු. 400.00
රු. 360.00
බියකරු අනංගයා Demo
බියකරු අනංගයා
රු. 500.00
රු. 450.00
පොළොව මැද ලෝකය Demo
පොළොව මැද ලෝකය
රු. 400.00
රු. 360.00
අද්භූත මනමාලි Demo
අද්භූත මනමාලි
රු. 500.00
රු. 450.00
බිහිසුණු සුරූපිනිය Demo
බිහිසුණු සුරූපිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
ලෝහිත හාදුව Demo
ලෝහිත හාදුව
රු. 300.00
රු. 270.00
කාපීතියානු දඩබිම Demo
කාපීතියානු දඩබිම
රු. 350.00
රු. 315.00
අමරණීය මිනිසා Demo
අමරණීය මිනිසා
රු. 500.00
රු. 450.00
ගුප්ත සුරපුරය Demo
ගුප්ත සුරපුරය
රු. 550.00
රු. 495.00
අදිසි හස්තය Demo
අදිසි හස්තය
රු. 400.00
රු. 360.00
කෝල්රිජ් ශාපය Demo
කෝල්රිජ් ශාපය
රු. 400.00
රු. 360.00
ස්වර්ණමය නගරය Demo
ස්වර්ණමය නගරය
රු. 400.00
රු. 360.00
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය Demo
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය
රු. 400.00
රු. 360.00
මරණයේ සෙවණැලි Demo
මරණයේ සෙවණැලි
රු. 400.00
රු. 360.00
අද්භූත ආගන්තුකයා Demo
අද්භූත ආගන්තුකයා
රු. 300.00
රු. 270.00
බාබරාගේ පුනරාගමනය Demo
බාබරාගේ පුනරාගමනය
රු. 350.00
රු. 315.00
Out of stock
ජෙකිල් සහ හයිඩි Demo
ජෙකිල් සහ හයිඩි
රු. 250.00
රු. 225.00
ලොම් කබායේ අබිරහස Demo
ලොම් කබායේ අබිරහස
රු. 500.00
රු. 450.00
බිහිසුණු ගමනක් Demo
බිහිසුණු ගමනක්
රු. 500.00
රු. 450.00
ශාපලත් උරුමය Demo
ශාපලත් උරුමය
රු. 500.00
රු. 450.00
මරණ වරෙන්තුව Demo
මරණ වරෙන්තුව
රු. 400.00
රු. 360.00
මනම්පිටියේ භිෂණය Demo
මනම්පිටියේ භිෂණය
රු. 500.00
රු. 450.00
නිහඬ සාක්ෂිය Demo
නිහඬ සාක්ෂිය
රු. 500.00
රු. 450.00
බිහිසුණු වන මැද Demo
බිහිසුණු වන මැද
රු. 400.00
රු. 360.00
View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 78

Page
per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.