ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 102

Page
per page
Set Descending Direction
සොරෝගේ සලකුණ  10% Discount
සොරෝගේ සලකුණ
රු. 600.00
රු. 540.00
අඳුරු වනපෙත 10% Discount
අඳුරු වනපෙත
රු. 1,000.00
රු. 900.00
නොමැකුණ සලකුණ 10% Discount
නොමැකුණ සලකුණ
රු. 650.00
රු. 585.00
අසම්මත පෙම් හබයක්  10% Discount
අසම්මත පෙම් හබයක්
රු. 400.00
රු. 360.00
භූත කපොල්ල 10% Discount
භූත කපොල්ල
රු. 550.00
රු. 495.00
රබඩබ් වෙරළේ අබිරහස 10% Discount
රබඩබ් වෙරළේ අබිරහස
රු. 600.00
රු. 540.00
රන් කුරුසිය  10% Discount
රන් කුරුසිය
රු. 1,000.00
රු. 900.00
බිඳවැටුණු රාජධානිය 10% Discount
බිඳවැටුණු රාජධානිය
රු. 400.00
රු. 360.00
නදීතෙර අබිරහස 10% Discount
නදීතෙර අබිරහස
රු. 1,200.00
රු. 1,080.00
මාර දූතයෝ 10% Discount
මාර දූතයෝ
රු. 650.00
රු. 585.00
මරු වැල 10% Discount
මරු වැල
රු. 550.00
රු. 495.00
සුසිනිඳු දෑත 10% Discount
සුසිනිඳු දෑත
රු. 600.00
රු. 540.00
හිනැහෙන මළ සිරුර 10% Discount
හිනැහෙන මළ සිරුර
රු. 550.00
රු. 495.00
සිංහල - 4-5 වසරට 10% Discount
සිංහල - 4-5 වසරට
රු. 200.00
රු. 180.00
අපේ උරුමය 10% Discount
අපේ උරුමය
රු. 200.00
රු. 180.00
කර්මක්ෂය 10% Discount
කර්මක්ෂය
රු. 650.00
රු. 585.00
යාබදව හිඳ - The couple next door 20% Discount
යාබදව හිඳ - The couple next door
රු. 950.00
රු. 760.00
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල 10% Discount
හැඩ ඇති ‌සෙවණැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
හොල්මන් වාසනාව 10% Discount
හොල්මන් වාසනාව
රු. 500.00
රු. 450.00
නැව්තොටේ ඝාතනය 10% Discount
නැව්තොටේ ඝාතනය
රු. 650.00
රු. 585.00
පරපෝෂිතයා 10% Discount
පරපෝෂිතයා
රු. 500.00
රු. 450.00
විලාසිනිය 10% Discount
විලාසිනිය
රු. 500.00
රු. 450.00
මාරක උණ්ඩය 10% Discount
මාරක උණ්ඩය
රු. 600.00
රු. 540.00
කළු සල්ලි 10% Discount
කළු සල්ලි
රු. 400.00
රු. 360.00
තනිවූ ගැහැණිය 10% Discount
තනිවූ ගැහැණිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අකල් මරණය 10% Discount
අකල් මරණය
රු. 550.00
රු. 495.00
සූර වීර මණ්ඩුක 10% Discount
සූර වීර මණ්ඩුක
රු. 350.00
රු. 315.00
බියපත් උරුමකරුවෝ 10% Discount
බියපත් උරුමකරුවෝ
රු. 500.00
රු. 450.00
මරු කැඳවූ සැරයටිය  10% Discount
මරු කැඳවූ සැරයටිය
රු. 500.00
රු. 450.00
අබිරහස් ඇය 10% Discount
අබිරහස් ඇය
රු. 350.00
රු. 315.00
සත්‍යයේ ඉරණම 10% Discount
සත්‍යයේ ඉරණම
රු. 500.00
රු. 450.00
දියමන්ති අබිරහස 10% Discount
දියමන්ති අබිරහස
රු. 350.00
රු. 315.00
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල 10% Discount
හැඩ ඇති සෙවනැල්ල
රු. 500.00
රු. 450.00
මනම්පිටියේ භිෂණය 10% Discount
මනම්පිටියේ භිෂණය
රු. 650.00
රු. 585.00
මරණ වරෙන්තුව 10% Discount
මරණ වරෙන්තුව
රු. 400.00
රු. 360.00
අද්භූත මනමාලි 10% Discount
අද්භූත මනමාලි
රු. 650.00
රු. 585.00
අදිසි හස්තය 10% Discount
අදිසි හස්තය
රු. 400.00
රු. 360.00
බර්මියුඩා අබිරහස 10% Discount
බර්මියුඩා අබිරහස
රු. 400.00
රු. 360.00
මළනොමළ සිටුවරයා 10% Discount
මළනොමළ සිටුවරයා
රු. 400.00
රු. 360.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා 10% Discount
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 400.00
රු. 360.00
සිංහයන්ට මැදිව 10% Discount
සිංහයන්ට මැදිව
රු. 500.00
රු. 450.00
සැඟවුණු මහාද්වීපය 10% Discount
සැඟවුණු මහාද්වීපය
රු. 400.00
රු. 360.00
ගුප්ත සුරපුරය 10% Discount
ගුප්ත සුරපුරය
රු. 500.00
රු. 450.00
අමරණීය මිනිසා 10% Discount
අමරණීය මිනිසා
රු. 500.00
රු. 450.00
මරණයේ සෙවණැලි 10% Discount
මරණයේ සෙවණැලි
රු. 500.00
රු. 450.00
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය 10% Discount
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය
රු. 400.00
රු. 360.00
වරදට දඬුවම 10% Discount
වරදට දඬුවම
රු. 400.00
රු. 360.00
දූපතක අතරමංව 10% Discount
දූපතක අතරමංව
රු. 600.00
රු. 540.00
ලෝහිත හාදුව 10% Discount
ලෝහිත හාදුව
රු. 250.00
රු. 225.00
ස්වර්ණමය නගරය 10% Discount
ස්වර්ණමය නගරය
රු. 500.00
රු. 450.00
කෝල්රිජ් ශාපය 10% Discount
කෝල්රිජ් ශාපය
රු. 400.00
රු. 360.00
View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 102

Page
per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.