ප්‍රතිභා ප්‍රකාශන - Prathibha Prakashana

View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 65

Page
per page
Set Descending Direction
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 200/-
රු. 200.00
රු. 200.00
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 150/-
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 150/-
රු. 150.00
රු. 150.00
සාමාන්‍ය දැනීම  - රු. 180/-
සාමාන්‍ය දැනීම - රු. 180/-
රු. 180.00
රු. 180.00
පෙලියුසිඩාරය
පෙලියුසිඩාරය
රු. 400.00
රු. 400.00
දියමන්ති අබිරහස
දියමන්ති අබිරහස
රු. 300.00
රු. 300.00
Out of stock
දියමන්ති කොල්ලය
දියමන්ති කොල්ලය
රු. 500.00
රු. 500.00
සත්‍යයේ ඉරණම
සත්‍යයේ ඉරණම
රු. 500.00
රු. 500.00
අබිරහස් ඇය
අබිරහස් ඇය
රු. 350.00
රු. 350.00
මරු කැඳවූ සැරයටිය
මරු කැඳවූ සැරයටිය
රු. 500.00
රු. 500.00
අබිරහස් පා සටහන්
අබිරහස් පා සටහන්
රු. 500.00
රු. 500.00
බියපත් උරුමකරුවෝ
බියපත් උරුමකරුවෝ
රු. 500.00
රු. 500.00
සූර වීර මණ්ඩුක
සූර වීර මණ්ඩුක
රු. 350.00
රු. 350.00
විස්මිත මායාව
විස්මිත මායාව
රු. 500.00
රු. 500.00
නිහඬ සාක්ෂිය
නිහඬ සාක්ෂිය
රු. 500.00
රු. 500.00
කෝල්රිජ් ශාපය
කෝල්රිජ් ශාපය
රු. 400.00
රු. 400.00
ස්වර්ණමය නගරය
ස්වර්ණමය නගරය
රු. 400.00
රු. 400.00
වොල්ගා දූපත
වොල්ගා දූපත
රු. 400.00
රු. 400.00
මරණ තුනක්
මරණ තුනක්
රු. 400.00
රු. 400.00
ලෝහිත හාදුව
ලෝහිත හාදුව
රු. 250.00
රු. 250.00
කාපීතියානු දඩබිම
කාපීතියානු දඩබිම
රු. 300.00
රු. 300.00
බියකරු අනංගයා
බියකරු අනංගයා
රු. 500.00
රු. 500.00
බිහිසුණු ගමනක්
බිහිසුණු ගමනක්
රු. 350.00
රු. 350.00
Out of stock
ශාපලත් උරුමය
ශාපලත් උරුමය
රු. 500.00
රු. 500.00
දූපතක අතරමංව
දූපතක අතරමංව
රු. 400.00
රු. 400.00
වරදට දඬුවම
වරදට දඬුවම
රු. 400.00
රු. 400.00
Out of stock
භීෂණයේ හෝරාව
භීෂණයේ හෝරාව
රු. 400.00
රු. 400.00
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය
ඩ්‍රැකියුලාගේ දියණිය
රු. 400.00
රු. 400.00
බිහිසුණු වන මැද
බිහිසුණු වන මැද
රු. 350.00
රු. 350.00
මරණයේ සෙවණැලි
මරණයේ සෙවණැලි
රු. 400.00
රු. 400.00
Out of stock
ඇතුළුවීම තහනම්
ඇතුළුවීම තහනම්
රු. 400.00
රු. 400.00
අමරණීය මිනිසා
අමරණීය මිනිසා
රු. 400.00
රු. 400.00
ගුප්ත සුරපුරය
ගුප්ත සුරපුරය
රු. 400.00
රු. 400.00
සැඟවුණු මහාද්වීපය
සැඟවුණු මහාද්වීපය
රු. 350.00
රු. 350.00
අද්භූත ආගන්තුකයා
අද්භූත ආගන්තුකයා
රු. 300.00
රු. 300.00
අඩ මනු දූව
අඩ මනු දූව
රු. 300.00
රු. 300.00
පොළොව මැද ලෝකය
පොළොව මැද ලෝකය
රු. 400.00
රු. 400.00
බාබරාගේ පුනරාගමනය
බාබරාගේ පුනරාගමනය
රු. 350.00
රු. 350.00
ස්මිත් සහ පාරාවෝවරු
ස්මිත් සහ පාරාවෝවරු
රු. 400.00
රු. 400.00
සිංහයන්ට මැදිව
සිංහයන්ට මැදිව
රු. 400.00
රු. 400.00
ජෙකිල් සහ හයිඩි
ජෙකිල් සහ හයිඩි
රු. 250.00
රු. 250.00
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
අන්ධකාරයේ කුමාරයා
රු. 350.00
රු. 350.00
මළනොමළ සිටුවරයා
මළනොමළ සිටුවරයා
රු. 350.00
රු. 350.00
බර්මියුඩා අබිරහස
බර්මියුඩා අබිරහස
රු. 400.00
රු. 400.00
සිවුවැනි මානය
සිවුවැනි මානය
රු. 450.00
රු. 450.00
අසම්මත දිවිය
අසම්මත දිවිය
රු. 500.00
රු. 500.00
අදිසි හස්තය
අදිසි හස්තය
රු. 395.00
රු. 395.00
Out of stock
ලොම් කබායේ අබිරහස
ලොම් කබායේ අබිරහස
රු. 500.00
රු. 500.00
අද්භූත මනමාලි
අද්භූත මනමාලි
රු. 500.00
රු. 500.00
මරණ වරෙන්තුව
මරණ වරෙන්තුව
රු. 350.00
රු. 350.00
View as Grid List

1 සිට 60 දක්වා, සම්පූර්ණ පොත් ගණන 65

Page
per page
Set Descending Direction
Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.