ග්ලැසේරා 30% Discount
ග්ලැසේරා
රු. 800.00
රු. 560.00
හත්දින්නත් තාරකා - Pre Order 20% Discount
හත්දින්නත් තාරකා - Pre Order
රු. 790.00
රු. 632.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
බියුරෝ 10% Discount
බියුරෝ
රු. 980.00
රු. 882.00
මීෂා 30% Discount
මීෂා
රු. 550.00
රු. 385.00
ලෝහිත වසංගතය 30% Discount
ලෝහිත වසංගතය
රු. 320.00
රු. 224.00
දමරඣ 30% Discount
දමරඣ
රු. 1,200.00
රු. 840.00
12. 12. 12 10% Discount
12. 12. 12
රු. 800.00
රු. 720.00
ත්‍රිත්ව 30% Discount
ත්‍රිත්ව
රු. 700.00
රු. 490.00
එක දවසක් රෑ 20% Discount
එක දවසක් රෑ
රු. 450.00
රු. 360.00
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
රු. 600.00
රු. 420.00
See more Trending books...

Grantha New Arrivals - ග්‍රන්ථ සමාගමේ නව ප්‍රකාශන
මංමුලා වූ ආර්යාව 30% Discount
මංමුලා වූ ආර්යාව
රු. 800.00
රු. 560.00
එකම හඳක් යට 30% Discount
එකම හඳක් යට
රු. 500.00
රු. 350.00
අඳුරු සක්මන 30% Discount
අඳුරු සක්මන
රු. 450.00
රු. 315.00
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
රු. 600.00
රු. 420.00
දමරඣ 30% Discount
දමරඣ
රු. 1,200.00
රු. 840.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
රු. 620.00
රු. 434.00
Out of stock
සුරතල් සතුන්ගේ රෝග 30% Discount
සුරතල් සතුන්ගේ රෝග
රු. 700.00
රු. 490.00
ප්‍රථම ප්‍රේමය 30% Discount
ප්‍රථම ප්‍රේමය
රු. 450.00
රු. 315.00
රක්තඝෝර 30% Discount
රක්තඝෝර
රු. 600.00
රු. 420.00
සිඳු දිගැසිය 30% Discount
සිඳු දිගැසිය
රු. 600.00
රු. 420.00
Out of stock

ග්ලැසේරා 30% Discount
ග්ලැසේරා
රු. 800.00
රු. 560.00
හත්දින්නත් තාරකා - Pre Order 20% Discount
හත්දින්නත් තාරකා - Pre Order
රු. 790.00
රු. 632.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
බියුරෝ 10% Discount
බියුරෝ
රු. 980.00
රු. 882.00
ලෝහිත වසංගතය 30% Discount
ලෝහිත වසංගතය
රු. 320.00
රු. 224.00
මීෂා 30% Discount
මීෂා
රු. 550.00
රු. 385.00
12. 12. 12 10% Discount
12. 12. 12
රු. 800.00
රු. 720.00
දමරඣ 30% Discount
දමරඣ
රු. 1,200.00
රු. 840.00
එක දවසක් රෑ 20% Discount
එක දවසක් රෑ
රු. 450.00
රු. 360.00
ත්‍රිත්ව 30% Discount
ත්‍රිත්ව
රු. 700.00
රු. 490.00
අහස් යානා -Pre Order 20% Discount
අහස් යානා -Pre Order
රු. 950.00
රු. 760.00
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
රු. 600.00
රු. 420.00

Editors' Picks
දමරඣ 30% Discount
දමරඣ
රු. 1,200.00
රු. 840.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
රු. 620.00
රු. 434.00
Out of stock
ශිව කෘති ත්‍රිත්වය 20% Discount
ශිව කෘති ත්‍රිත්වය
රු. 3,200.00
රු. 2,560.00
ගායා 30% Discount
ගායා
රු. 400.00
රු. 280.00
Out of stock

New Products
විද්‍යාත්මක ක්‍රමය 10% Discount
විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
රු. 350.00
රු. 315.00
ධනිය නොගැයූ ගීය 10% Discount
ධනිය නොගැයූ ගීය
රු. 275.00
රු. 247.50
ගුත්තිල කාව්‍යය 10% Discount
ගුත්තිල කාව්‍යය
රු. 775.00
රු. 697.50
හරි වැරැද්ද 10% Discount
හරි වැරැද්ද
රු. 350.00
රු. 315.00
ඒක දිග හීනයක් 10% Discount
ඒක දිග හීනයක්
රු. 200.00
රු. 180.00
අන්ඩරේගේ රචනාව 10% Discount
අන්ඩරේගේ රචනාව
රු. 350.00
රු. 315.00
අඹ යහළුවෝ 10% Discount
අඹ යහළුවෝ
රු. 425.00
රු. 382.50
දිවි මග දිනන මග 10% Discount
දිවි මග දිනන මග
රු. 600.00
රු. 540.00
දෙවිවරු සහ දේවාල 10% Discount
දෙවිවරු සහ දේවාල
රු. 400.00
රු. 360.00
Out of stock
බණ සහ බුදුසමය 10% Discount
බණ සහ බුදුසමය
රු. 200.00
රු. 180.00
Form Captivity to Liberty 10% Discount
Form Captivity to Liberty
රු. 650.00
රු. 585.00
සැඟවුණු ලෝකය 10% Discount
සැඟවුණු ලෝකය
රු. 420.00
රු. 378.00
The Caroline Years කෘති මාලාව - Hot Deals 20% Discount
The Caroline Years කෘති මාලාව - Hot Deals
රු. 3,020.00
රු. 2,416.00
Out of stock

Lowest Price

අඩුම මිල - 80% දක්වා වට්ටම්

80%, 50%, 35%, 30%, 20%, 15%, 10% ලෙස ඔබ මිලදී ගන්නා සෑම පොතකටම වට්ටමක්.

World Wide Delivery

ලොව පුරා බෙදා හැරීම

ඔබ කැමතිම පොත් ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව.

Cash On Delivery

Cash On Delivery

පොත් නිවසටම ගෙන්වාගෙන මුදලින් ගෙවීමේ පහසු කම.

Online Payment

Online Payment

Credit Card, Bank Deposit, EZCash ආදී අන්තර්ජාල ගෙවීම් ක්‍රම රැසක් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම. 

පොත් 9000කට වඩා අප සතුව ඇත. සියලුම පොත් නැරඹීම සඳහා මෙතැනට යන්න. ඔබට අවශ්‍ය පොත සොයා ගැනීමට නොහැකිනම් අපව අමතන්න (071 9448899). නැතිනම් අපගේ facebook පිටුවට message කරන්න.

Call Us
අපට කතා කරන්න

071 9448899

Email Us
ඊමේල් කරන්න

[email protected]

අපි සිටිනා තැන

Google Map of Grantha.lk

Facebook පිටුව

Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.