ඊජිප්තු විනිසුරු - Hot Deals
ඊජිප්තු විනිසුරු - Hot Deals
රු. 2,240.00
රු. 1,700.00
Enid Blyton කෘති එකතුව 3 - Hot Deals
Enid Blyton කෘති එකතුව 3 - Hot Deals
රු. 1,230.00
රු. 950.00
නරලොව හොල්මන් - Hot Deals
නරලොව හොල්මන් - Hot Deals
රු. 1,530.00
රු. 1,315.00
Out of stock
බේබි (ත්‍රිත්ව 2) 25% Discount
බේබි (ත්‍රිත්ව 2)
රු. 600.00
රු. 450.00
හීන මායිම 30% Discount
හීන මායිම
රු. 600.00
රු. 420.00
ග්ලැසේරා 30% Discount
ග්ලැසේරා
රු. 800.00
රු. 560.00
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order 30% Discount
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order
රු. 600.00
රු. 420.00
ගිකෝර් 30% Discount
ගිකෝර්
රු. 300.00
රු. 210.00
මීෂා 30% Discount
මීෂා
රු. 550.00
රු. 385.00
ත්‍රිත්ව 30% Discount
ත්‍රිත්ව
රු. 700.00
රු. 490.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
අපොයියාව 20% Discount
අපොයියාව
රු. 400.00
රු. 320.00
බියුරෝ 10% Discount
බියුරෝ
රු. 980.00
රු. 882.00
12. 12. 12 10% Discount
12. 12. 12
රු. 800.00
රු. 720.00
See more Trending books...

Grantha New Arrivals - ග්‍රන්ථ සමාගමේ නව ප්‍රකාශන
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order 30% Discount
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order
රු. 600.00
රු. 420.00
හීන මායිම 30% Discount
හීන මායිම
රු. 600.00
රු. 420.00
මංමුලා වූ ආර්යාව 30% Discount
මංමුලා වූ ආර්යාව
රු. 800.00
රු. 560.00
එකම හඳක් යට 30% Discount
එකම හඳක් යට
රු. 500.00
රු. 350.00
අඳුරු සක්මන 30% Discount
අඳුරු සක්මන
රු. 450.00
රු. 315.00
බෝම්බ තුනක් 30% Discount
බෝම්බ තුනක්
රු. 600.00
රු. 420.00
දමරඣ 30% Discount
දමරඣ
රු. 1,200.00
රු. 840.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
රු. 620.00
රු. 434.00
සුරතල් සතුන්ගේ රෝග 30% Discount
සුරතල් සතුන්ගේ රෝග
රු. 700.00
රු. 490.00
ප්‍රථම ප්‍රේමය 30% Discount
ප්‍රථම ප්‍රේමය
රු. 450.00
රු. 315.00

ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order 30% Discount
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order
රු. 600.00
රු. 420.00
හීන මායිම 30% Discount
හීන මායිම
රු. 600.00
රු. 420.00
බේබි (ත්‍රිත්ව 2) 25% Discount
බේබි (ත්‍රිත්ව 2)
රු. 600.00
රු. 450.00
ග්ලැසේරා 30% Discount
ග්ලැසේරා
රු. 800.00
රු. 560.00
ගිකෝර් 30% Discount
ගිකෝර්
රු. 300.00
රු. 210.00
ත්‍රිත්ව 30% Discount
ත්‍රිත්ව
රු. 700.00
රු. 490.00
අපොයියාව 20% Discount
අපොයියාව
රු. 400.00
රු. 320.00
මීෂා 30% Discount
මීෂා
රු. 550.00
රු. 385.00
සෙංකොට්ටං 20% Discount
සෙංකොට්ටං
රු. 450.00
රු. 360.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
මාණික්කාවත 20% Discount
මාණික්කාවත
රු. 450.00
රු. 360.00

Editors' Picks
දමරඣ 30% Discount
දමරඣ
රු. 1,200.00
රු. 840.00
නිදන විල 30% Discount
නිදන විල
රු. 600.00
රු. 420.00
විකිණී අවසන් 30% Discount
විකිණී අවසන්
රු. 620.00
රු. 434.00
ශිව කෘති ත්‍රිත්වය 20% Discount
ශිව කෘති ත්‍රිත්වය
රු. 3,200.00
රු. 2,560.00
ගායා 30% Discount
ගායා
රු. 400.00
රු. 280.00
Out of stock

New Products
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order 30% Discount
ඩොකාගේ ඩයරිය - Pre Order
රු. 600.00
රු. 420.00
කැමේලියා 10% Discount
කැමේලියා
රු. 580.00
රු. 522.00
59 ලේ සලකුණ 10% Discount
59 ලේ සලකුණ
රු. 500.00
රු. 450.00
ඩිජිටල් පෙම්වතිය 10% Discount
ඩිජිටල් පෙම්වතිය
රු. 350.00
රු. 315.00
අතීතයේ රසකතා 10% Discount
අතීතයේ රසකතා
රු. 500.00
රු. 450.00
Out of stock
පුරාණ 10% Discount
පුරාණ
රු. 700.00
රු. 630.00
Out of stock
මිදොරි 10% Discount
මිදොරි
රු. 425.00
රු. 382.50
අතීතයේ දවසක 10% Discount
අතීතයේ දවසක
රු. 400.00
රු. 360.00
එක් සභ්‍ය කතාවක් 10% Discount
එක් සභ්‍ය කතාවක්
රු. 380.00
රු. 342.00
සඳ අයිති අහසටයි 10% Discount
සඳ අයිති අහසටයි
රු. 550.00
රු. 495.00
Out of stock
වින්සන්ට් වැන් ගෝ 10% Discount
වින්සන්ට් වැන් ගෝ
රු. 790.00
රු. 711.00
ජයග්‍රහණය 10% Discount
ජයග්‍රහණය
රු. 450.00
රු. 405.00
සමුගන්නේ නැහැ 10% Discount
සමුගන්නේ නැහැ
රු. 290.00
රු. 261.00
සුකුමාල 10% Discount
සුකුමාල
රු. 700.00
රු. 630.00
ප්‍රාණය ප්‍රේමය නම් 10% Discount
ප්‍රාණය ප්‍රේමය නම්
රු. 690.00
රු. 621.00
Out of stock
ගැමි සන්නිවේදනය 15% Discount
ගැමි සන්නිවේදනය
රු. 450.00
රු. 382.50
පුසුඹ - Pre Order 20% Discount
පුසුඹ - Pre Order
රු. 490.00
රු. 392.00
සුද්ධාවාසිරි 10% Discount
සුද්ධාවාසිරි
රු. 650.00
රු. 585.00

Lowest Price

අඩුම මිල - 80% දක්වා වට්ටම්

80%, 50%, 35%, 30%, 20%, 15%, 10% ලෙස ඔබ මිලදී ගන්නා සෑම පොතකටම වට්ටමක්.

World Wide Delivery

ලොව පුරා බෙදා හැරීම

ඔබ කැමතිම පොත් ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව.

Cash On Delivery

Cash On Delivery

පොත් නිවසටම ගෙන්වාගෙන මුදලින් ගෙවීමේ පහසු කම.

Online Payment

Online Payment

Credit Card, Bank Deposit, EZCash ආදී අන්තර්ජාල ගෙවීම් ක්‍රම රැසක් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීම. 

පොත් 9000කට වඩා අප සතුව ඇත. සියලුම පොත් නැරඹීම සඳහා මෙතැනට යන්න. ඔබට අවශ්‍ය පොත සොයා ගැනීමට නොහැකිනම් අපව අමතන්න (071 9448899). නැතිනම් අපගේ facebook පිටුවට message කරන්න.

Call Us
අපට කතා කරන්න

071 9448899

Email Us
ඊමේල් කරන්න

[email protected]

අපි සිටිනා තැන

Google Map of Grantha.lk

Facebook පිටුව

Copyright © 2016 Sigma Digital (Pvt) Ltd. All rights reserved.