ජගත් කෙටිකතා

Special Price රු. 455.00 Regular Price රු. 650.00
In stock
SKU
jagath-ketikatha-priyanwada-m-banduwardana-grantha-prakashana

සමාව
Nadine Gordimer

ඇත්ත කීම
Luigi Pirandello

ඉන්ද්‍රජාලිකයා
Grazia Deledda

ඝාතනය
John Steinbeck

පියා
Bjornstjerne Bjornson

විවාහ උත්සවයක්
Isaak Bashevis Singer

එම රාත්‍රිය
Varlam Shalamov

දෙවියන් සත්‍ය දකින මුත් ප්‍රමාදයි.
Leo Tolostoj

බිම් මහල
Par Lagerkvist

ජනතා අධිකරණය
Wladyslaw Reymont

විවාහයක් සහ ඉතිරි කිරීමක්
Viktoria Benadiktson

අපේ ගම
Alice Munro

වේදනාව
Lucia Berlin

මේ ගෙදරට ගෑනියක් ගේන්නේ කවදා ද?
Hedin Bru

Author ප්‍රියංවදා එම්. බන්දුවර්දන - Priyanwada M Banduwardana (9)
Publisher ග්‍රන්ථ සමාගම - Grantha (Pvt) Ltd (121)
More Information
ISBN 9786245572175
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති - In Print
Write Your Own Review
You're reviewing:ජගත් කෙටිකතා
Back to Top