නීල හංස

Special Price රු. 1,170.00 Regular Price රු. 1,300.00
In stock
SKU
neela-hansa-ruwani-liyangolla-nisa-publishers

ගැලපෙන තැන් ගලපාගෙන ගලා ගිය ප්‍රේම කතාද ඇත ... නොගැලපෙන තැන ගැලපීමට නොහැකිව කඳුළු ගලා ගිය ප්‍රේම කතා ද ඇත ...

නොගැළපෙන තැන් ගැලපීමට නොහැකිව සමාදානයෙන් වෙන් වුණු ප්‍රේම කතා ද ඇත ...

නොගැලපෙන තැන් ගැලපීමට නොහැකිව දිවියෙන් වන්දි ගෙවූ ප්‍රේම කතා ද ඇත ...

ප්‍රේමය යනු අයිති කර ගැනීමම පමණක් නොවන බව... ප්‍රේමය යනු සියල්ලම නොවන බව...

ප්‍රේමය යනු මානුෂීය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ගොඩ නඟා ගන්නා සමාජිය පිළිගත් බැඳීමක් බව... දිනෙක වැටහී යද්දී...

ඔබ ප්‍රමාද වූවා වැඩිවිය හැක...

ඔබේ දිවිය අයිති ඔබට මිස තවකෙකුට නොවේ... ඔබ වටින්නේ ඔබට මිස තවකෙකුට නොවේ... ඔබ මෙලොවට පැමිණ ඇත්තේ දුක් විඳ මිය යාමට නොවේ... ලොවේ අසිරිය දැක විඳ තුටින් නික්ම යාමට ය... ප්‍රේමය දිවියට සවියක් මිස බාධකයක් විය යුත්තේම නැත...

Author රුවනි ලියන්ගොල්ල - Ruwani Liyangolla (13)
Publisher Nisa Publishers (26)
More Information
ISBN 9786245999262
පිටු ගණන 248
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති - In Print
Write Your Own Review
You're reviewing:නීල හංස
Back to Top