රාවණා අඩවිය

Special Price රු. 315.00 Regular Price රු. 450.00
In stock
SKU
rawana-adaviya-kokila-gihan-vithanathanthri-grantha

“මේලෙඩේ වැලඳුන මුල්ම රෝගියා හොයාගෙන තියෙන්නේ 1987අවුරුද්දේ රුසියාව මායිමේ තියෙන බෙලාරාස් කියනරටෙන්.රෝගයට හේතුව හොයාගෙන තියෙන්නේ ඇෆුඩ්සිනොන් කියලවිද්-යාඥයෙක්.ඒ හින්දා තමයි මේ රෝගයට සින්නෝන් කියල කියන්නේ. මුල්කාලෙ නම් රෝගීන්කි හිපදෙනයි වාර්තා වෙලාතියෙන්නේ.

ඒත් මීට සති තුනකට විතර කලින් මේ වෛරසය බොහොම ප්‍රවඩවිදියට පැතිරිලා වසංගතයක් විදියට ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන්ගත්තා.

Author කෝකිල ගිහාන් විතානතන්ත්‍රි - Kokila Gihan Withanathanthri (4)
Publisher ග්‍රන්ථ සමාගම - Grantha (Pvt) Ltd (98)
රාවණා අඩවිය “මේ ලෙඩේ වැළඳුන මුල්ම රෝගියා හොයාගෙන තියෙන්නේ 1987 අවුරුද්දේ රුසියාව මායිමේ තියෙන බෙලාරස් කයන රටෙන්. රෝගයට හේතුව හොයාගෙන තියෙන්නේ ඇල්‍ෆ්‍රඩ් සිනොන් කියල විද්‍යාඥයෙක්. ඒ හින්දා තමයි මේ රෝගයට සිනොන් කියල කියන්නේ. මුල් කාලෙ නම් රෝගීන් කිහිප දෙනයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ.” “ඒත් මීට සති තුනකට විතර කලින් මේ වෛරසය බොහොම ප්‍රවණ්ඩ විදියට පැතිරිලා වසංගතයක් විදියට ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගත්ත.”
More Information
ISBN 9786245572106
දැනට මුද්‍රණයේ පවතී ද? මුද්‍රණයේ පවති - In Print
Write Your Own Review
You're reviewing:රාවණා අඩවිය
Your Rating
Back to Top